Bokföring och redovisning

Löpande bokföring av räkenskapsmaterialet. Avslutas varje månad med rapporter till kund och kommentarer kring detta. Vi ombesörjer även att momsdeklarationen blir rapporterad till Skatteverket, oavsett om företaget har momsperiod varje månad, var tredje månad eller helårsredovisning. Vi kan även ta hand om företagets kund- och leverantörsreskontra.

 

Bokslut

Alla företag ska numera avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut. Detta hjälper vi till med. Vissa kunder väljer att ta hand om sin löpande redovisning själva och behöver bara hjälp med bokslutet. Vid behov eller enligt kundens önskemål upprättar vi även delårsbokslut.

 

Årsredovisning

Aktiebolag ska även upprätta en årsredovisning. Vi biträder med hjälp att upprätta denna och att alla handlingar lämnas i tid till berörda myndigheter.

 

Löneadministration

Vi erbjuder Er att administrera företagets löner och då även rapportering till Skatteverket avseende sociala avgifter och källskatt.

Deklarationer

Utifrån bokslutet upprättar vi inkomstdeklarationer avseende företaget. Vi bistår även med att upprätta delägarnas och de anhörigas deklarationer samt preliminära deklarationer för att beräkna rätt F-skatt. Vi utför även beräkningar av utdelningsutrymme för delägare i aktiebolag för att uppnå bästa möjliga utdelning till lägsta möjliga skatt.